Fawn Great Danes founded on healthy American Top Studs

Lęs mere om
Avlsarbejde
Hundens miljų
Hjemmelavet foder
DOWNLOAD
PDF
RAS-Sverige
RAS-Norge
 
 

AVLSARBEJDE

For alt avlsarbejde gælder, at avlsdyrene skal være klinisk raske og besidde et godt temperament. Det siger sig selv, at man ikke må parre arveligt syge dyr. Vi skal altså, som opdrætter, efter bedste evne forsøge at vurdere de sundhedsmæssige kvaliteter, i de avlslinier vi bruger i vores opdræt.

Det kan vi gøre ved at indhente så mange oplysninger som muligt om avlshannens linier, og ved at fortage relevante kliniske tests på forældredyrene. Men uanset alle de anstrengelser vi gør for at opdrætte sunde hunde, så er resultatet umuligt at forudsige 100%. Et avlsdyr kan fx bære et gen for en arvelig sygdom uden selv at have eller få sygdommen. Et sådan individ siges at være recessiv bære af sygdommen. Man kan således komme ud for at parre 2 raske dyr, der genetisk bærer på samme sygdom, hvorved sygdommen statistisk set vil komme til udtryk hos en del af afkommet.

Avlsarbejde er en balancekunst, for samtidig med at vi bør udelukke individer, der er eller kan være potentielle sygdomsbærer, så skal vi passe på ikke at fravælge hele avlslinier, blot fordi der konstateres en sygdom hos et enkelt individ i slægten. Gør vi det, risikerer vi at indsnævre genpuljen, og det er ikke hensigtsmæssigt. Vi behøver en bred genetisk variation i populationen, hvis vi på den langebane skal undgå indavls-depression.

I Sverige og Norge har man iværksat store undersøgelser omkring racens helbred. Disse undersøgelser benævnes Racespecifik Avlsstrategi - RAS.

2008: Noilly slapper af sammen med nogle af sine hvalpe./©

Henvisning:

Opdrætteruddannelsen

Dansk Kennel Klub

Besøg:

The Orthopedic Foundation for Animals

Canine Health Information Center

Læs mere hér:

Great Dane Club of America - Health and Welfare