ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHEDER

Indholdet på dette websted er udtryk for vores personlige holdninger og erfaringer. Alle faktuelle oplysninger er baseret forskning og litteratur. Det tilstræbes at alle oplysninger er korrekte og opdateret. Eventuelle fejl vil blive rettet.

Vi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for brug af informationer, der findes på dette websted – uagtet at disse informationer, mod forventning, skulle være ukorrekte. Ej heller kan vi pålægges ansvar for skader eller tab, hverken direkte eller indirekte, som følge af brug af informationer hentet fra dette websted.

Dette websted er beskyttet af reglerne om ophavsret. Intet indhold,. Intet indhold, grafik, billeder eller programkoder må kopieres, hverken helt eller delvist. Enhver ulovlig kopiering, anvendelse eller distribution, vil søges retsforfulgt.